Loading...

Source code Quản lý Vay vốn Ngân hàng C#

Loading...
Source code Quản lý Vay vốn Ngân hàng C#
1. Mô tả : Mã nguồn C# chương trình Quản lý Vay vốn Ngân hàng gồm các chức năng sau : quản lý người dùng, nhân viên, khách hàng, thông tin tài khoản, vốn vay, thông tin lãi xuất, báo cáo, thống kê.....Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

2. Ngôn Ngữ : Visual C#


3. Database : Microsoft SQL


Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc
Loading...