Loading...

Source code Website tin tức PHP & Mysql

Loading...
Source code Website tin tức PHP & Mysql
1. Mô tả : Mã nguồn PHP Website Website tin tức gồm các chức năng sau : Quản lý người dùng, danh mục tin tức, loại thông tin, cập nhập tin tức, bình luận, phân loại thông tin, quản cáo, báo cáo, thông kê người xem ...Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

2. Ngôn Ngữ : PHP

3. Database : My SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc
Loading...