Bản quyền bài viết

Tất cả mọi thông tin và bài viết được phát hành tại địa chỉ http://www.tipforpc.com tất cả đều thuộc về http://www.tipforpc.com. Những bài viết được hình thành từ những kinh nghiệm tự hình thành hoặc sưu tầm trên mạng và chia sẻ đến với mọi người.

QUY ĐỊNH CHIA SẺ BÀI VIẾT
  1. Toàn bộ nội dung được phát hành trên Blog http://www.tipforpc.com đều là nội dung mở, do đó nếu như bạn đang có nhu cầu về chia sẻ các bài viết tại đây bạn cứ việc thoải mái chia sẽ, copy....
  2. Blog TipforPC không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng nội dung bài viết từ http://tipforpc.com cho các hoạt động mang tính chất thương mại.
  3. Nếu như bạn có bất kì thắc mắc về Blog TipforPC xin vui lòng gửi mail về địa chỉ toanthang9000@yahoo.com.